ساعت بند پارچه‌ای

بسم الله النور
Floral Watch ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
چطور یک ساعت بند پارچه‌ای بدوزیم؟

1 floral watch ElhamFB www.ElhamBanoo.Com-
اگر یک ساعت قدیمی دارید که از بندِ آن خسته شده اید و خیلی وقت است بلااستفاده مانده، میتوانید بند آن را با پارچه ای که طرح مورد پسندتان دارد، عوض کنید.
۱.

یک پارچه به ابعاد 60 سانتیمتر در 10 سانتیمتر را از وسط به سمت پشت طرح پارچه تا بزنید.
یک پارچه به ابعاد ۶۰ سانتیمتر در ۱۰ سانتیمتر را از وسط به سمت پشت طرح پارچه تا بزنید.

۲.

دو انتهای پارچه را به صورت مورب ببرید.
دو انتهای پارچه را به صورت مورب ببرید.

۳.

به فاصله نیم سانتیمتر از لبه بدوزید.( وسط پارچه را ندوزید-تصویر بعدی-)
به فاصله نیم سانتیمتر از لبه بدوزید.( وسط پارچه را ندوزید-تصویر بعدی-)

۴.

وسط پارچه را ندوزید تا بتوانید سمت رویی پارچه را برگردانید.
وسط پارچه را ندوزید تا بتوانید سمت رویی پارچه را برگردانید.

۵.

از جای دوخته نشده، پارچه رابرگردانید. برای اینکه گوشه های پارچه کاملا به سمت بیرون بیاید، به کمک قیچی از درونِ آن پارچه ها را به سمت بیرون فشار دهید.
از جای دوخته نشده، پارچه رابرگردانید. برای اینکه گوشه های پارچه کاملا به سمت بیرون بیاید، به کمک قیچی از درونِ آن پارچه ها را به سمت بیرون فشار دهید.

۶.

محل دوخته نشده را یا پس دوزی کنید و یا هم سمت روی پارچه بدوزید.
محل دوخته نشده را یا پس دوزی کنید و یا هم سمت روی پارچه بدوزید.

۷.

بعد از اینکه پارچه را اتو کردید، فقط قسمت دوخته شده ی وسط پارچه را به این صورت نگه دارید.
بعد از اینکه پارچه را اتو کردید، فقط قسمت دوخته شده ی وسط پارچه را به این صورت نگه دارید.

۸.

 و یک تا بزنید. همین قسمت وسط را فقط اتو بکشید تا حالت تا شدگی ثابت بماند.
و یک تا بزنید. همین قسمت وسط را فقط اتو بکشید تا حالت تا شدگی ثابت بماند.

۹.

پارچه را از یک سمت جای بند ساعت وارد کنید،
پارچه را از یک سمت جای بند ساعت وارد کنید،

۱۰.

از سمت دیگر بیرون بیاورید
از سمت دیگر بیرون بیاورید

۱۱.

از پشت پارچه را مرتب کنید.
از پشت پارچه را مرتب کنید.

۱۲.

ساعت بند پارچه ای شما آماده است. مبارکتان باشد :)
ساعت بند پارچه ای شما آماده است. مبارکتان باشد :)