امیدی تازه

بسم الله النور

خبر بازداشت وزیر اسبق رژیم صهیونیستی به جرم جاسوسی برای ایران را که از تلویزیون شنیدم، امیدی تازه در دلم جوانه زد. مخصوصا آنجایی که گفت این اطلاعات حتی ممکن است مربوط به زمان تشکیل این رژیم تا به امروز باشد.

اگر چنین باشد، پس احتمالش هم هست که خبری از امام موسی صدر و حاج احمد متوسلیان هم در بین اطلاعات باشد. کاش اینطور باشد…

تا نابودی اسراییل چیزی نمانده…  ۲۲ سال دیگر…

خوشا آن روزی که جشن نابودی رژیم صهیونیستی اسرائیل را با حضور حاج احمد بگیریم.

و البته با حضور امام موسی صدر…