…که تو در دلم نشستی


بسم الله النور

این روزها زیاد با این سوال مواجه می‌شوم که؛

 

– پشیمون نشدی اومدی ایران؟

-دلت نمیخواد برگردی؟

-چی داره اینجا که موندی؟

 

نمی‌دانم اینها واقعا نمی‌فهمند یا نمی‌خواهند بفهمند

آخر چه کسی امام‌رضا را رها می‌کند برود؟ من تازه به او رسیده‌ام

راحت به دست نیاورده‌ام که راحت از دست بدهم!

 

همه عمر برندارم سر از این خمار مستی

که هنوز من نبودم که تو در دلم نشستی

تو نه مثل آفتابی که حضور و غیبت افتد

دگران روند و آیند و تو همچنان که هستی