تکویر

بسم الله النور

یک روز در شبکه قرآن، پسرِ ۸-۹ ساله ای را دیدم که با سبک خاص و صوت و لحن زیبایی سوره تکویر را قرائت میکرد. اسم قاری در دسترس نبود. هر کلمه ای به ذهنم رسید در گوگل جستجو کردم ولی باز هم پیدا نکردم. دیروز فایل تصویری آن به دستم رسید و من از دیروز تا الان هر بار میشنوم احساس میکنم یکبار دیگر باید بشنوم.

بشنوید؛ حدود سه دقیقه