روی بنی اسراییل را سفید کردند!

بسم الله النور

Ziyara Ashoura Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-

بنی‏ اسراییل از طلوع فجر تا ظهور شمس هفتاد پیامبر را کُشتند .

.

اگر بنی‏ اسراییل از طلوع فجر تا ظهور شمس هفتاد پیامبر را کُشتند و بعد در بازارهایشان سرگرم داد و ستد شدند، یزیدیها اما  امام برحق، نوه ی پیامبر اسلام (ص)، حجت خدا بر روی زمین را کشتند و سر از بدن جدا کردند و بدن را پاره پاره کردند، و بعد شادی کردند برای جنایتشان. تا جاییکه عاشورا را عید اعلام کردند و ثواب روزه برایش نوشتند. تا آنجاییکه نعل سم اسبهایشان  که بر اجساد مطهر تاخته بودند، شد افتخار برایشان. تا آنجاییکه به یزید شرابخوارِ میمون بازِ تارک نماز لبیک گفتند.

روی بنی اسراییل را سفید کردند!

لعنت خدا بر آنها باد، ابدالابدین