کلام خدا

Ramadan Kareem ElhamFB

حروف الفبا از بشر است، ولی نحوه ترکیب و بیان مفاهیم بلند آنها، برخاسته از علم و هنر است. قرآن بر اساس علم و حکمت بی پایان الهی، نزول یافته است ولی هر کتاب دیگری، از سوی هر کس که باشد، براساس علم محدود بشر، تألیف یافته است. پس هیچگاه بشر نمی تواند کتابی مثل قرآن بیاورد.

منبع: تفسیر نور حجت الاسلام قرائتی
صفحه ی ۷۸

ramadan kareem ElhamFB

ramadan kareem ElhamFB

Ramadan Kareem ElhamFB