یک قدم مانده تا فصل سرما…

بسم الله النور
Winter is here ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
یک قدم مانده تا فصل سرما از راه برسد…

.
.
یک قدم مانده تا فصل سرما از راه برسد و رخت سفید بر تن زمین کند. فرصتی‌ست برای گل و گیاهان تا لَختی بیاسایند و نیرویی جمع کنند برای شروعی دوباره. اما درختان همیشه سبز در هر حالی مسئولیتِ زیباییِ زمین را بر عهده دارند. حتی در فصلِ سردِ سپیدِ زمستانی با بازوهای سبزشان، میزبان برفهای سفید می‌شوند. برفهایی که ابرها آنها را همچو نقل بر سر زمین می‌پاشند و زمین همچو عروسی، سفیدپوش می‌شود.

هر فصلی ویژگی و زیبایی‌های خاصِ خودش را دارد؛ نمی‌شود قاطعانه گفت این یکی بهتر از آن یکی فصل است. در وصف هر کدامشان میتوان صدها جمله‌ی زیبای مخصوص همان فصل، پشت سر هم ردیف کرد و از بودنشان لذت برد. تا درختان به خواب رفته‌ی زمستانی نباشند، دیدنِ شکوفه‌های رنگارنگِ اول بهار، زیبایی ندارد. تا گرمایِ طاقت فرسایِ تابستان نباشد، باران پاییزی دلنشین و عاشقانه نیست.

و خداوند چه دقیق و زیبا دنیای اطرافمان را رنگارنگ می‌کند و رازها و نشانه هایش را نشانمان میدهد.

SnowMan WWW.ElhamBanoo.Com ElhamFB