عصرانه‌ی روزهای شلوغ

بسم الله النور
Afternoon tea for one ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
عصرانه‌های روزهای پرمشغله، چقــــدر دلچسب است.

.
.
بعضی از روزها خیلی شلوغ هستند. آنقدر که باید خودت را فراموش کنی و به کارهای دیگر برسی تا همه چیز بدون هیچ کم و کاستی، آنجایی که باید باشند قرار گیرند. کارها که تمام شد، آنوقت یک نفس راحت میتوانی بکشی و گوشه‌ای از اتاقت بنشینی و یک عصرانه مختصر برای خودت آماده کنی. حتی اگر فرصت پختن شیرینی و درست کردن دِسِر نداشته باشی، همین یک لیوان چای یا قهوه و چند تا کلوچه کافی است. همینها کافی است برای مهمان کردن خودت. برای خلوت کردن با خودت. برای لذت بردن از خستگی‌ایی که بخاطر کارهای مفید و پرثواب حاصل شده است. واقعا استراحت برای اینگونه خستگی ها لذت بخش است. حتی طعم عصرانه هم دلچسپ تر میشود.
خدا را شکر ❤