خریدهای اساسی

بسم الله النور
Shopping ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
رفته بودم چند خرید اساسیِ انجام دهم، اما با اینها برگشتم خانه!

.
.
دیروز رفته بودم چند خرید اساسی مربوط به عروسی و جهیزیه انجام بدهم. کلِ فروشگاه را قدم زدم. اکثر مغازه ها را داخل رفتم و اجناسشان را دیدم. در آخر خسته شدم و توی یکی از کافه ها نشستم و نوشیدنی سفارش دادم. به خریدهایم نگاه کردم. چند تا شکلات و بیسکوییت، دو تا انگشتر کاپ کیکی، چند تا پاکت نامه به همراه کارت تشکر و چند تا لاک. اینها خریدهایم بود که هیچکدام اساسی و مربوط به هدفم نبودند. با خودم فکر کردم هنوز آنقدر بزرگ نشده ام که تنهایی بیایم خریدهای مهم زندگی را انجام دهم. بین آنهمه کالا، گیج میشوم و همش میترسم نکند این را بخرم و خوب نباشد و پشیمان شوم. باز جای شکرش باقیست که آخرِ هفته ها پیش خواهرم میروم و میتوانم با او به خرید بروم. اما کلا کار دشواریست.
البته این را بگویم که از خریدم هرگز ناراحت و پشیمان نشدم. برای زندگیِ شخصیِ الانِ خودم، اینها از هر خریدی واجب تر و اساسی تر هستند. اما این را هم باید قبول کنم که بهتر است کمی خانومانه تر فکر کنم. حداقل تا زمان برگزاری مراسم عروسی، باید اینطور باشم که موجب ناراحتی بزرگترها فراهم نکنم و همه چیز طبق برنامه پیش برود. بعد از عروسی من هستم و دنیای دخترانه ی صورتی و گلگلی ام و همسری که لابد به ناچار طرفدار ِ این دنیا خواهند شد – هرچند که تا الان هیچ مخالفتی در باب گلگلی و صورتی بودنم نداشته اند- .