بلوط

بسم الله النور
Oak 1 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
برای من که از کوچکی عاشقِ « شکلاتِ مخلوط با تکه های مغز بلوط» هستم، دیدنِ درختِ بلوط آن هم از نزدیک بسیار جذاب است.

.
.
صبح‌ها، پنبه های سفیدِ ابرها، مهمان گوشه های مختلفِ آسمان آبی می‌شدند و نور خورشید از پشتِ آنها روی زمین میتابید و همه جا روشن و روشن تر میشد. نسیم ملایمی لابلای شاخ و برگهای درخت بلوط میپیچید و با هر تکانی که برگها میخوردند، چندتا بلوط روی زمین و نرده های سنگی کنار درخت می‌افتاد. آواز دلنوازِ پرندگان با همنوازیِ بادِ پاییزی به همراه صدای بلوطها، فضای دل‌انگیزی را بوجود می‌آورد.
درخت‌های پیرتر، بلوطهای درشت تر داشتند. تنه‌شان چروکیده تر بود و حالت اسفنجی داشت. درخت های جوانتر صاحب تنه‌ی صاف و محکم با بلوط های کوچکتر بودند. شاخ و برگِ نهالها، تازه جوانه زده بودند و هنوز خیلی مانده بود تا تنه‌شان قطور شود.
در نگاه اول که درخت بلوط را روبرویم دیدم، نشناختمش. روی چمن ها راه رفتم، احساس کردم چیزی شبیه پوستِ گردو زیر کفشم خورد شد. خم شدم و جای کفشم را بررسی کردم. لابلای چمن‌ها پر بود از بلوط‌های قهوه‌ای-قرمز. یکی از آنها را برداشتم و با خودم فکر کردم آخرین باری که شکلات بلوطی خوردم، کی بود. خیلی وقت پیش بود. خیلی زیاد.
این فضای سرسبزِ پر از درخت بلوط با آب و هوایی ابری، جای دنجی بود برای نوشیدن یک لیوان چای و تفکر درباره زیبایی و عظمت پرودگار. خدا را شکر برای اینهمه نعمت.

گلچینی از عکسهای ثبت شده از درخت های بلوط :
۱.
Oak 2 Elham FB WW.ElhamBanoo.Com-

۲.
Oak 3 Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-

۳.
Oak 4 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

۴.
Oak 5 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

۵.
Oak 6 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

۶.
Oak 7 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

۷.
Oak 8 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

۸.
Oak9 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

۹.
Oak 10 Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-