کریسمس

عکس

کریسمس را دوست دارم؛ و سال نوی میلادی را. نه بخاطر این که جشن مسیحی هاست. بلکه به این دلیل که تعطیلات کریسمس و سال نوی میلادی، همه ی همه یمان را دور هم جمع میکند. اتفاقی که سالی یک بار می افتد. اینکه همه ی خواهرها و برادر وپدر و مادر به همراه اعضای جدیدی که به خانواده مان اضافه شدند، دور هم جمعیم. همه ی همه مان. همه ی سال را منتظریم تا کریسمس از راه برسد، تا همه مان دور هم جمع شویم. از خاطرات دوران کودکی مان بگوییم و از اتفاقات شیرینی که باهم داشتیم. بگوییم و بخندیم و شاد باشیم.

این دورِ همیِ شیرین کم کم دارد به آخرش میرسد. خواهر بزرگه قرار است یکی دو روز دیگر برگردد و دل ِ ما…

در دلمان هم حس شیرینی داریم هم حس تلخ. شیرین از دیدار دوباره مان و تلخ بخاطر رفتن.

امروز چقدر به عکس گرفتن های دست جمعی گذراندیم. که هر وقت دلمان برای همدیگر تنگ شد، به عکس دستجمعی مان نگاه کنیم و امیدوار باشیم به کریسمس سالِ بعد. و شاید هم در دلمان از خدا بخواهیم که تابستان هم از این خبر ها باشد. که باز همه ی همه مان دور ِ هم جمع شویم و لذت ببریم از خوشبختی و خانواده و عشق.

عکس

* مامان برای ۴ تا دختراش پاپوش خرید. ۴ تا پاپوش قرمزِ بانمک. خب طبیعتا دخترها هم ذوق زده شدند و شروع کردند به عکس گرفتن از زاویه های مختلف :)