از خوشی های دخترانه

عکس

از خوشی‌های دخترانه این است که وقتی یک لباس نو میخریم، آن را بپوشیم و به مدت نیم ساعت – شاید هم بیشتر- با یک آهنگ فوق العاده شاد، جلوی آینه برقصیم و ذوق کنیم.

مخصوصا اگر یک لباس پر گل ِ چین‌دار باشد.

پی نوشت: از خوشی های دخترانه ی بعضی از دخترها