گلگلی‌های من

بسم الله النور
Florette
هدیه، هدیه، هدیه، هدیه

قرار بود یادگاری رد و بدل کنیم که نشانی از دوستی مان برایمان بماند؛ اما فکر نمیکردم یادگاریهایی که من قرار است دریافت کنم گلگلی های دوست داشتنی خواهند بود. اینکه دوستت بداند دقیقا از چه چیزی خوشحال میشوی تا برایت هدیه بیاورد، خیلی ارزشمند است. هرچند راضی به این همه لطف و زحمت نبودم.
ممنونم مهسای عزیزم ♥

.
.
.
پی نوشت:
کسی گفت درباره هدیه هایی که دریافت میکنی، انقدر مطلب ننویس، مردم فکر میکنند تو از همه هدیه میخواهی!
گفتم: فکر مردم برایم مهم نیست، مهم اینجاست که من به هرکسی اجازه‌ی هدیه دادن نمی‌دهم.
از طرفی این یکی از راه های تشکر من از دوستانم است!