گوجه گیلاسی

بسم الله النور
cherryTomato 1-1 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
روز به روز به تعداد برگهایشان اضافه می‌شود…

.
.
همیشه دلم میخواست خانه‌مان یک حیاط بزرگ داشته باشد. یک حیاط ایوان دار که نرده‌های سفید گچی دور تا دور آن را گرفته باشد و گلهای کاغذیِ صورتی با شاخ و برگهایشان دورِ نرده پیچ و تاب خورده باشند. دلم میخواست یک حیاط داشته باشم بزرگ و پر از باغچه. وسطش را چمن میکاشتم و دور تا دورش گلهای رز و محمدی و نرگس . تنه ی درخت ها هم با یاس های سفید تزیین شده باشند. یک سمت حیاط هم گیاهان خوش عطر و دارویی میکاشتم.
cherry tomato Elham FB 1-2 WWW.ElhamBanoo.Com-
زندگیِ آپارتمانیِ ما با این رویاهایِ سبزِ من در تضاد است. این را میدانم که نمی‌شود که آدم هر چیزی را که خواست حتما داشته باشد اما هیچ چیزی غیرممکن نیست. همین گلدان کوچکِ کنار پنجره برایم مثل یک حیاط پرثمر، ارزش دارد. سه هفته پیش مقداری بذرِ گوجه گیلاسی را توی این گلدان لابلای خاکها کاشتم. یک هفته که گذشت جوانه هایش نوک زدند. هفته دوم ساقه های نازکش قد کشیدند و الان که هفته سوم است، یک عالمه برگ داده است. مثل یک مادر که مراقب فرزندانش است، از آن مواظبت میکنم و به موقع روی خاکش آب میریزم و روزها مقابل نور خورشید قرارش میدهم. حس خیلی خوبی به آن دارم. گلهای نازم، خیلی وقت است که گل نداده اند – هرچند سبز مانده اند – و سیکلامنها خیلی وقت است که خشک شده اند و جوانه نداده اند. دلم به این گلدان کوچکِ گوجه گیلاسی خوش است که میوه بدهد.
cherry tomato Elham FB 1-3 WWW.ElhamBanoo.Com-