رمضان

Ramadan Kareem ElhamFB
امشب چشم به راه رمضانم. یک سال منتظرش بودم. ماه خوبِ خدا.

طبق رسم هر ساله، خانه را آب و جارو کرده ام و منتظر آمدنش هستم.
روزهای خوبِ عاشقی در راه است.
دلم میخواهد این روزهایِ قشنگ سال را خلوت کنم با خودم و با خدای خودم، تا پیدا کنم خودم را و همه ی خوبی ها و بدیهایم را و از خدا بخواهم کمکم کند تا خوبیهایم را پررنگ تر کنم و بدیهایم را محو.
امیدوارم امسال بهترین و طلایی ترین رمضان عمرم باشد.