برگ های زرد پاییزی

برگ زرد پاییزی

نمی‌دانم چرا هر روز صبح این برگ های زرد و قهوه ای را جمع می‌کنند و شاخه های خشک را می‌چینند! مگر پاییز نیست؟ اصلا زیبایی پاییز به این است که همه چمن های سبز را برگ های زرد پاییزی پوشانده باشند.