به دنبالِ زنبور عسل

بسم الله النور
Blossom and bee in spring ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
این زیباترین عکسی ست که با دوربینم ثبت کرده ام.

.
.
من و دوربینم افتاده بودیم به دنبالِ یک زنبورِ پر جنب و جوش که از روی یک شکوفه به روی شکوفه ی دیگری می نشست و شروع میکرد به مکیدن شیره ی آنها. به دنبال شکارِ یک لحظه ی ناب بودم تا اینکه روی یکی از شکوفه ها آرام گرفت و من توانستم زیباترین تصویر را (از نظر خودم) با این دوربینم ثبت کنم. خوشحالم بابت این شکار.

Blossom and bee ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-