سلام خونه

بسم الله النور
HomeSweetHome ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
بعد از دو هفته، سلام خونه ❤

.
.
دلم برای ابوظبی، خونه و از همه مهمتر اتاقم، تنگ شده بود؛ حتی برای چای و قهوه خوردن در فنجان های گُل‌گُلی‌ام. اتوبوس که وارد شهر شد، توی دلم خوشحالیِ خاصی احساس کردم. آدم ها، شهری که در آن بزرگ شده اند و همه‌ی عمرشان را در آن خاطره ساخته اند و مدرسه رفته اند و دوستانی پیدا کرده‌اند، برایشان حکم وطن دارد. فرق نمیکند کشورِ خودت باشد یا فقط ساکن باشی. صدالبته هیچ شهر و دیاری نمیتواند جایِ سرزمین مادری بگیرد. برای من هم ایران و همه‌ی شهرهایش جای خودش را دارد و ابوظبی هم جای خود. خوشحالم که خانه هستم ❤