امروزت را شگفت انگیز بساز…

بسم الله النور

امروزت را چنان شگفت انگیز بساز که دیروزت به آن غبطه بخورد!

.
.
.
قبلا گفته بودم که یکی از رموز شادی و موفقیت اینه که هر روزمون بهتر از دیروزمون باشه. برای همین باید صبح که از خواب پا میشیم با خودمون فکر کنیم امروز چه کاری انجام بدیم که یک قدم جلوتر از دیروزمون باشیم. یک قدم جلوتر از دیروزِ خودمون و نه دیروزِ دیگران.
بنظرِ من یکی از اصول شادی و موفقیت اینه که خودمون رقیب خودمون باشیم. یعنی امروزِ من، رقیب دیروزِ من باشه؛ نه اینکه بخواهیم رقیب روزهای دیگران باشیم. اگر دیگران وارد مسابقه موفقیت و پیشرفتمون کنیم، مطمئنا سرعت رسیدن به هدفمون کند خواهد شد. چون این رقابت کم کم تبدیل میشه به چشم و هم چشمی و ناشکری نسبت به داشته های خودمون و کفران نعمت و حسرت و کینه و تباهی و هزاران عاقبت بدِ دیگه.
پس بیاییم از امروز شروع کنیم که امروزمون رو طوری بسازیم که اگه به دیروزمون و روزهای قبلمون فکر کردیم، حتی یک درصد هم پیش خودمون نگیم کاش الان دیروز بود و یا کاش زمان به عقب برمیگشت.
از اشتباهات دیروز و روزهای قبلمون درس بگیریم و سعی کنیم با درست فکر کردن و رو به راه کردن اوضاع اثرات اون اشتباه رو برای امروز و روزهای بعدمون کم کنیم و دیگه اون اشتباه رو تکرار نکنیم.
صبح که از خواب پامیشیم بگیم: خدا رو شکر که یه روز جدیدِ پر از شگفتی و نویی و تجربه های جدید رو قراره شروع کنیم.
با صدای بلند به خدا سلام کنیم. به اهل خونه سلام کنیم. حتی به بالشت و تخت و خواب و در و دیوارهای اتاق، به گنجشکهای کنار پنجره، به درخت های توی کوچه، به آسمون آبی، به ابرهای سفید، به پرنده هایی که دسته دسته در حال پروازند، به پنجره ها و خونه های همسایه. باور کنید همه اینها در بوجود اومدن یک روز شاد سهیم هستند. من امتحان کردم و راضی ام. شما هم امتحان کنید.