توصیه ای برای سال جدید

بسم الله النور
IMG_20160311_121925-1-1
سال نو مبارک!

.
.
توی زندگی همه ما کسانی پیدا میشن که متاسفانه همیشه بدیها رو یادشون می مونه و خوبیها رو فراموش میکنن. همیشه شاکی اند و احساس میکنن دیگران حقشون را خوردند، توقع بیجا دارند، به قضاوت میشینن و زخم زبون میزنن.
همونهایی که یادشون می مونه باهاشون چیکار کردی ولی یادشون نمی مونه براشون چیکار کردی. متوجه میشن که اخلاقت نسبت به قبل تغییر کرده ولی متوجه رفتار غلط خودشون نمیشن که باعث تغییر رفتارت شدند.
پس بی خیال. توصیه من برای سال جدید اینه که وقتت رو برای آدمهایی که خوبی و بدی رو از هم تشخیص نمیدن و مهربونی و ادبت رو میزارن پای وظیفه، هدر نده. زندگی خودت رو داشته باش و برای بی احترامیهاشون ذره ای اهمیت هم قائل نشو. آزاد و رها پیش به سوی پیشرفت و رضایت خدا.