شمس الشموس

بسم الله النور
ImamReza ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-
سلام امام مهربانیها…

.
.
یا شمس الشموس، من میزانِ ایمانم را با شدتِ بغضِ گلو و چشم‌های خیسم هنگام شنیدنِ صلوات خاصه شما میسنجم. یا انیس النفوس، نیمِ بیشترِ عمرم در فراقِ حرمِ شما سپری می‌شود و من می‌ترسم. می‌ترسم که دلم به دلتنگی و دوری عادت کند. ایها السلطان، دلم پَر میزند برای خواندن «أَللَّهُمَّ إِنّی وَقَفْتُ عَلى بابٍ مِنْ أَبْوابِ بُیُوتِ نَبِیِّکَ…» و آرامش حَرَمَت. این دلِ من و کَرَمِ تو.