و آشپزخانه مان دوست داشتنی شد.

بسم الله النور

lovely kitchen Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-

پروژه ی روح بخشی به آشپزخانه

.

.

از آشپزخانه خانه مان زیاد خوشم نمی آمد. پنجره اش رو به بیرون باز نمیشد و به نظرم تاریک می آمد. رنگ کابینت چوبی بود و من عاشق کابینت سفید هستم. درست شبیه تخت وکمد و کتابخانه و … در اتاق دوست داشتنی ام. برای همین وقتی میخواستم آشپزی کنم، اول فضا را دوست داشتنی میکردم. مواد اولیه و خام را هر کدام جداگانه در ظرفهای رنگارنگ کنار هم میچیدم و نگاهم را روی آنها متمرکز میکردم تا از آشپزی و بودن در آشپزخانه لذت ببرم.

چند روز پیش که به همراه خواهرم کشوی لوازم خیاطی را مرتب میکردیم، خواهرم پیشنهاد داد تا با استفاده از پارچه های باقیمانده از دوخت و دوزهای قبلی، یک پرده برای آشپزخانه درست کنم تا فضای تاریک پشت شیشه پنجره زیاد به چشم نیاید. چرخ خیاطی نداشتم و با نخ و سوزن مشغول کوک زدن و دوختن یک پرده چهارخانه صورتی شدم. یک سمت پرده که آماده شد، آن را نصب کردم و چقدر فضای آشپزخانه دوست داشتنی شد. توی ذهنم جرقه دوخت چیزهای دیگر هم زده شد و اسم پروژه را گذاشتم پروژه ی روحبخشی به آشپزخانه.

زمانهای خالی و وقتهای تفریح این چند روز، مشغول دوخت و دوز شدم و چند تا قلب پارچه ای و سه تا پایپون و یک پرده کوتاه دوختم و بعد از نصبش،چقددددر دلم شاد شد. باورم نمیشد با نخ وسوزن و کوک زدن بشود انقدر فضای آشپزخانه را تغییر داد. گاهی وقتها کنار در آشپزخانه می ایستم و فقط نگاه میکنم. به نظرم دختر باید هنر دستش در خانه عیان باشد، جلوی چشم پدر و مادرش که قند توی دلشان آب شود از دیدن آنها.

lovely kitchen ElhamFB

.

fabric heart ElhamFB

.

floral fabric bow ElhamFB

.

lovely kitchen4 ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com-

.

elhambanoo.com

.

www.elhambanoo.com

.

lovely kitchen elhambanoo.com