ساکِ خرید

بسم الله النور
ElhamFB Sac WWW.ElhamBanoo.Com-
شاید داشتنِ یک ساک خریدِ دوست داشتنی، هم خرید کردن برایمان جذاب تر شود و هم کمکی شود به کمتر مصرف شدنِ پلاستیک که نتیجه ی آن آلودگی کمتر محیط زیست خواهد بود.

چند روز پیش که مشغول خرید بودم، چشمم خورد به یک بسته ی کوچک که در آن چند تکه پارچه و روبان و طرز دوخت آن بود. من هم که عاشقِ خیاطی هستم و با خودم فکر کردم این شاید بهترین فرصت باشد برای تمرینِ دوخت و دوز. بسته ی اول را برای یادگرفتن دوختم، اما بسته دوم را بدون نگاه به دفترچه راهنما به سرعت و در عرض دو ساعت دوختم. دوساعت هم بخاطر این بود که از هر مرحله عکس میگرفتم :) عکس ها را در این پست از وبلاگ عزیزم قرار میدهم تا اگر بین خواننده های وبلاگم، کسی مثل من عاشق خیاطی بود ولی نمیداند از کجا شروع کند، با این ساک ساده و زیبا دست به کار شود.

1 Elham FB Sewing sac www.ElhamBanoo.Com-
پارچه بیرونی پایین (خالخالی) ۶۰ سانتیمتر * ۳۸ سانتیمتر
پارچه بیرونی بالا ( گلدار) ۳۶ سانتیمتر* ۳۸ سانتیمتر ( ۲تا)
پارچه داخلی ( چهارخانه) ۹۷ سانتیمتر * ۳۸ سانتیمتر
روبان ۷۶ سانتی متر
پارچه برای دسته ی ساک ۵۲ سانتیمتر * ۱۴ سانتی متر (۲تا)

پارچه هار گلدار را با سوزن ته گرد در دو سمت پارچه ی خالخالی قرار دهید و با چرخ خیاطی با فاصله 7 میلیمتر با لبه، بدوزید.
پارچه های گلدار را با سوزن ته گرد در دو سمت پارچه ی خالخالی قرار دهید و با چرخ خیاطی بدوزید.
لبه های دوخته شده در پشت پارچه ، اتو کنید. طول کل پارچه ی خارجی، تقریبا هم اندازه ی پارچه داخلی خواهد شد.
لبه های دوخته شده در پشت پارچه ، اتو کنید. طول کل پارچه ی خارجی، تقریبا هم اندازه ی پارچه داخلی خواهد شد.
روبان را از وسط ببرید تا دو قسمت مساوی شود. روی خطِ دوخته شده بین دو پارچه با سوزن ته گرد قرارشان دهید و سپس آن را به پارچه بدوزید.
روبان را از وسط ببرید تا دو قسمت مساوی شود. روی خطِ دوخته شده بین دو پارچه با سوزن ته گرد قرارشان دهید و سپس آن را به پارچه بدوزید.
پارچه ی دسته ی ساک را مانند تصویر چهار لا تا بزنید و روی آن اتو بکشید. دوتا دسته مورد نیاز است.
پارچه ی دسته ی ساک را مانند تصویر چهار لا تا بزنید و روی آن اتو بکشید. دوتا دسته مورد نیاز است.
دو طرف دسته ها را بدوزید.
دو طرف دسته ها را بدوزید.
دسته ها را بین پارچه داخلی و پارچه بیرونی قرار دهید و لبه ها را با سوزن ته گرد تنظیم کنید تا کاملا روی هم باشند.
دسته ها را بین پارچه داخلی و پارچه بیرونی قرار دهید و لبه ها را با سوزن ته گرد تنظیم کنید تا کاملا روی هم باشند.
 هر دو سمت، به فاضله 1 سانتیمتر تا لبه ی پارچه بدوزید.
هر دو سمت، به فاضله ۱ سانتی متر تا لبه ی پارچه بدوزید.
دو سمت آن را برگردانید و لبه ها را اتو بکشید و از روی پارچه ی بیرونی هم بدوزید.
دو سمت آن را برگردانید و لبه ها را اتو بکشید و از روی پارچه ی بیرونی هم بدوزید.
از طرف پارچه داخلی، از وسط تا بزنید و دو سمت آن را با سوزن ته گرد روی هم قرار دهید.
از طرف پارچه داخلی، از وسط تا بزنید و دو سمت آن را با سوزن ته گرد روی هم قرار دهید.
ابتدا به فاصله 1 سانتی متر با چرخ خیاطی کوک بزنید و بعد لبه های هر دو سمت را به صورت زیگزاگی متراکم بدوزید.
ابتدا به فاصله ۱ سانتی متر با چرخ خیاطی کوک بزنید و بعد لبه های هر دو سمت را به صورت زیگزاگی متراکم بدوزید.
دو گوشه ی ساک را به صورتی که در عکس میبینید، مورب بدوزید.
دو گوشه ی ساک را به صورتی که در عکس میبینید، مورب بدوزید.
ساک را به سمت پارچه ی بیرونی برگردانید. ساکِ خرید ِ شما آماده است. :)
ساک را به سمت پارچه ی بیرونی برگردانید.
ساکِ خرید ِ شما آماده است. :)

پی نوشت: اینکه نوشتم ۷ میلیمتر، حتما نباید با خط کش ۷ میلیمتر را اندازه گیری کنید. فقط یک خط مستقیم با صابون خیاطی روی پارچه بکشید تا بتوانید روی یک خط بدوزید.