خانوم توت

عکس

ایشون وقت و انرژی زیادی از من گرفت تا درست شد. برای انتخاب اسمش هم خیلی وقت گذاشتم. بین دو اسم «شنل صورتی» و « خانوم توت» مردد بودم که با مشورت نهایتا خانوم توت رو انتخاب کردم.

عکس

عکس

عکس

عکس

و این عکس آخر رو برای دوستانی گرفتم که از من الگوی کارهای قبلی رو خواسته بودند.

عکسمن عکس های مختلفی رو در اینترنت میبینم و هر کدام که به نظرم جالب بیاد انتخاب میکنم و سعی میکنم شبیه‎ش رو دربیارم. در واقع این عکس ها الگوی خاصی ندارند. من بر اساس اون چیزی که توی تصویر میبینم با مداد، خودکار و یا ماژیک روی پارچه میکشم و دور تا دورش رو میچینم. در آخر هم به کمک سوزن و نخ به هم وصلشون میکنم.