ما تمامش می‌کنیم.

بسم الله النور

 

« ما تمامش می‌کنیم» نوشته کالین هوور، یک رمان آمریکایی عاشقانه است و نمی توان آن را فقط در ردیف رمانهای عاشقانه قرار داد. داستان درباره عشق دو جوان است اما فقط مساله عاشقانه بودنِ صرف نیست بلکه بیشتر می‌توان گفت رمانی است درباره زندگی با همه‌ی شرایط آن، خوبیها، بدیها، احساسات خشم و عشق و تنفر و در انتها تصمیم های بزرگ و عاقلانه اندیشیدن.

در این رمان، زوایایی از زندگی مورد توجه قرار میگیرد که شاید کمتر از نظر گذرانده یا مورد بحث قرار گرفته شده باشد. موقعیت ها و اتفاقات و تصمیم هایی غافلگیرانه ای رخ میدهد که کاملا در جهت خلاف انتظار خواننده به وقوع می‌پیوندد و شرایط چنان پیچیده  که احساسات خواننده را به چالش میکشاند و همچون قهرمان داستان در دوراهی باقی می ماند و دقیقا نمیتواند تصمیم بگیرد اگر کدام اتفاق به چه نحو رخ دهد، بهتر خواهد بود؛ پس باید تا آخر ماجرا همراه شود تا ببیند این موقعیتهای دشوار به کجا ختم خواهد شد.

با خواندن این رمان شاید بتوان زنهایی را درک کرد که در کنار مردان خشن یا بی مسئولیت یا مردانی که تکلیفشان با خودشان مشخص نیست، بدون اعتراض باقی مانده اند. زنانی که حتی جانِ خود را فدای زندگی میکنند تا اوضاع را آرام نگه دارند اما این رمان میگوید از یک جایی باید تمامش کرد و جلوی اینهمه کوتاه آمدنها گرفت. « ما تمامش میکنیم» یک رمان عاشقانه معمولی نیست. داستانی است که در طی آن به خواننده اندوه و تاسف میدهد و قلب را به درد می آورد اما همزمان امید تازه ای هم در او دمیده میشود تا فردایی روشنتر ساخته شود.

این رمان هرچند بر اساس سبک زندگی آمریکایی نوشته شده است و شاید نتوان الگویی برای زندگی ایرانی با سبک اصیل و دینی قرار داد اما حرفهای خیلی خوبی برای گفتن دارد که تامل درباره آن خالی از لطف نیست.

از کالین هوور یک رمان دیگری هم اخیرا خواندم با عنوان «بسته شده» که اولین اثر وی می باشد. فارغ از ترجمه سطح پایین، ویراستاری و تایپ ناشیانه نسخه ایرانیِ آن، اما پختگی «ما تمامش میکنیم» که جدیدترین اثر اوست را میتوان دریافت. فکر میکنیم این نویسنده در آثار بعدی خود حرفهای بیشتری خواهد داشت و باید منتظر آثار پخته تر باشیم.

 

پی نوشت:

« ما تمامش میکنیم» را در یک روز زمستانی، از لعیای عزیزم هدیه گرفتم برای سی ام سالگرد تولدم.