عصرانه ایرانی

بسم الله النور
Iranian Afternoon tea Elham FB WWW.ElhamBanoo.Com-
چای دم کن… خسته ام از تلخی نسکافه ها
چای با عطر هل و گلهای قوری بهتر است

.
.
گاهی وقتها دل عصرانه ی ایرانی میطلبد. یک استکان چای داغ با طعم هل و زعفران. یک چای ایرانیِ از ایران رسیده و نه این چای های هندی یا چای صبحانه انگلیسی. قدری نباتِ مشهد در آن حل شود و در کنارش گز اصفهان و سوهان قم. رایحه‌ی گلسرخ های خشک شده‌ی کاشان بپیچد در فضای اتاق. چشم ها میهمان بته جقه های ترمه شوند و گوشها میزبان ترانه های بابا طاهر. چه اهمیتی دارد این ترانه ها را بابا طاهر خودش سروده باشد یا به نام او ثبت کرده باشند. هر که آنها را نوشته از همین سرزمین خودمان بوده است. مهم این است که با آن لهجه ی مخصوصش به دل می نشیند.

Iranian afternoon Tea ElhamFB WWW.ElhamBanoo.Com--

چرا دایم به خوابی؟ ای دل! ای دل!
ز غم در اضطرابی، ای دل! ای دل!
برو کنجی نشین، شکر خدا کن
که شاید کام یابی، ای دل! ای دل!

الهی! گر بواجم، ور نواجم
ته ذانی حاجتم را، مو چه واجم؟
اگر بنواجیم، حاجت روا کن
وگر محروم ساجی، مو چه ساجم؟

الهی! آتش عشقم به جان زن
شرر زآن شعله ام بر استخوان زن
چو شمعم برفروز از آتش عشق
بر آن آتش دلم پروانه سان زن

.
.
پی نوشت: شاعر بیتِ ابتدایی این مطلب حامد عسکری میباشد.