ٌWreck-It Ralph

بسم الله النور
wreck-it Ralph ElhamFB www.ElhamBanoo.Com
Wreck-It Ralph در سال ۲۰۱۲ به کارگردانی Rich Moore برای شرکت دیزنی ساخته شده است.

Wreck-it Ralph شبیه انیمیشنِ داستان اسباب بازیها بود که وقتی آدم ها میخوابیدند یا در آن محل نبودند، آنها زندگی واقعی خودشان را داشتند و تحت کنترل آدمها نبودند. با این تفاوت که در رالف خرابکار شخصیت های فیلم مربوط به بازیهای کامپیوتری بودند و داستان اسباب بازیها عروسکها و اسباب بازیهای واقعی.
داستان این انیمیشن درباره یک شخصیت تبه کارِ بازیهای ویدئویی است که میخواهد به یک قهرمان تبدیل شود و به همین منظور برای بدست آوردن نشان قهرمانی وارد بازیهای دیگر میشود. اما تلاش او برای قهرمانی اش باعث ویرانی دیگر بازیها می شود و در آخر به این نتیجه میرسد که نیازی به داشتن مدال ندارد تا دیگران او را فرد خوبی بدانند. تا وقتی که با بدی اش باعث اثبات خوبی دیگران می شود و همچنین وقتی کسانی که بخاطر کمک به آنها برای خوب بودنشان، او را دوست دارند، او یک فرد بدی نیست حتی اگر تبه کار و خلافکار باشد.
پیام فیلم درباره خوبی و بدی بود. اینکه خوبی (شخصیتFelix) در کنار بدی ( شخصت Ralph) معنا پیدا می‌کند و اگر بدی نباشد، آدمهای نیکوکار، کارشان بی معنی است؛ پس بدی لازمه ی زندگی است و باید آنها را دوست داشت. از طرفی هر کسی بد مطلق یا خوب مطلق نیست. ترکیب این دو است که محیط پیرامون هرکسی را جذاب میکند وگرنه زندگی کسل و خسته کننده می شود. پس نباید انگشت اتهام به سمت کسی دراز کرد و گفت فلانی خوب و قابل اعتماد است و دیگری بد و حقه باز. این طرز فکر تا حدی قابل قبول و پسندیده است البته نه به این معنا که بد بودن لازمه زندگی هرکسی باشد-چیزی که در این انیمیشن به مخاطب میگوید-. اگر بخواهیم منطقی و معقول فکر کنیم اینجور است که اگر کسی کار بدی کرد، راه برای بازگشت و جبرانش باز است و می تواند به آدم خوبی تبدیل شود؛ ولی اینکه در قالبِ بدِ خودش بماند برای اینکه خوبیِ دیگران بیشتر به چشم آید قابل قبول نیست. چرا که هرکس مسئول عمل خودش است.

wreck it ralph

با این طرز تفکر همه ی آدم ها حتی آنهایی که خرابکار هستند هم خوب هستند فقط نوع شخصیت و رفتارشان با بقیه فرق میکند و همین تفاوت ها برای زندگیِ خوب ها هم مهم و حیاتی است. با این حساب هم Felix خوب و مفید است و هم Ralph خرابکار.

این پیام که به کودک انتقال داده شود، کودک از آن درس میگیرد و آن را در محیط پیرامون خودش هم بکار میبرد و با این عقیده بزرگ خواهد شد. اینکه بدها باید بد بمانند و خوب ها خوب ؛ و نباید با بدها بخاطر بد بودنشان مبارزه کرد. از طرفی بدها هم یک جور خاص خودشان خوب هستند. پس در نظر او هم خدادوستان خوب هستند و هم شیطان ، خوبی و بدی مطلق هم وجود ندارد. در نتیجه مرزی برای آنها قائل نمیشود.

از طرفی،اگر هر کدام از این دوسته – خوب ها و بدها- مورد بی مهری و کم توجهی قرار بگیرند، به فکر انتقام و نابودی دیگران می افتند. ماجرایی که برای Turbo پیش آمد و به یک شخصیت بدِ مطلق تبدیل شده بود. در واقع این قسمت یک جور تهدید بود برای تماشاگران. اینکه اگر هر یک از خوبها یا بدها کنار گذاشته شود یا به مبارزه با آنها برخاسته شود، آنها به فکر انتقام و نابودی دیگران می افتند. اگر هم چنین شد، همه‌ی خوبها و بدها باید با کمک هم بتوانند او را از بین برد، در نتیجه مرزی بین آنها وجود ندارد.

نکته مهم دیگر این است که این انیمیشن بسیار جذاب و دیدنی ساخته شده است ، موسیقی ِ آن به جذابیت آن افزوده و به اندازه کافی برای کودکان و نوجوانان سرگرم کننده است و دیگر نیازی به داستان عاشقانه بین Felix و جنگجویِ زن با آن قیافه و سطح نامتعادل بین آن دو، نبود.