بسم الله

in the name of God - ElhamFB

* بر زبان آوردن «بسم الله» در شروع هر کاری سفارش شده است؛ در خوردن و خوابیدن و نوشتن، سوار بر مرکب و مسافرت و بسیاری از کارهای دیگر. حتی اگر حیوانی بدون نام خدا ذبح شود، مصرف گوشت آن حرام است و این رمز آن است که خوراک انسان های هدف دار و موحد نیز باید جهت الهی داشته باشد. (صفحه ۲۲)
* «بسم الله» آرم و نشانه‌ی مسلمانی است و باید همه کارهای او رنگ الهی داشته باشد. همان گونه که محصولات و کالاهای ساخت یک کارخانه، آرم و علامت آن کارخانه را دارد؛ خواه به صورت جزیی یا کلی. (صفحه ۲۳)
* «بسم الله» نشانگر رنگ و صبغه ی الهی و بیانگر جهت گیری توحیدی ماست. (صفحه ۲۴)

منبع: تفسیر نور – حجت الاسلام قرائتی

پی نوشت ۱: روی عبارت «تفسیر نور» که کلیک کنید وارد سایت رسمی حجت الاسلام قرائتی میشوید و میتوانید تفسیر همه ی سوره ها را رایگان دانلود کنید. ماه رمضان فرصت خوبی است برای شروع مطالعه ی آن. توضیحات آن بسیار واضح و قابل فهم است.
پی نوشت ۲: خطاطی «بسم الله الرحمن الرحیم» در دفتر سرمشق، کارِ من نیست. بلکه متعلق به استاد خطاطی ام میباشد که متاسفانه نامش را فراموش کرده ام.